Címlap Közhasznúsági jelentés 2007. Évi közhasznú tevékenységről szóló tartalmi beszámoló

2007. Évi közhasznú tevékenységről szóló tartalmi beszámoló

E-mail Nyomtatás PDF
Olvasóink értékelése: / 0
ElégtelenKitűnő 
Egyesületünk a Sándorfalvi Városszépítő és Környezetvédő Egyesület az elöző évekhez hasonlóan komoly és felelősségteljes munkát végez városunk érdekében. Igaz, hogy a városi önkormányzat átalakult, KHT-ék jöttek létre, kistérségi társuláshoz csatlakozott iskola, óvoda. A civil szervezetektől átvették a kezdeményezést, úgymond házon belül próbálják megoldani a város előtt álló feladatokat. Ily módon tartalékra állítva végezzük tevékenységünket. Ha hívnak, megyünk és segítünk.
 
Korábban általunk kezdeményezett, és jól működő programokat folytatjuk.

Továbbra is feladatunknak tekintjük:
  • Sándorfalva és környéke természeti és épített értékeinek megóvását, szépítését, feltárását, megvédését, gyarapítását.
  • A fiatalok folyamatos nevelése, tájékoztatása és bevonása a település és a vidék szépítését és fejlesztését célzó tevékenységek gyakorlásába.
  • Lokálpatriotizmus ápolása, a lakosság és civil szervezetek közötti kapcsolat erősítése.

2007 évi rendezvények az egyesület szervezésében és közreműködésével:

Egyesületünk 2007. évi tevékenysége három témacsoportot fog át.
  1. "ZÖLD PONT” AZ ISKOLÁBAN Környezeti Nevelési Projekt a Pallavicini Sándor Általános Iskola és a Sándorfalvi Városszépítő és Környezetvédő Egyesület között. GYERE, VELÜNK TANULJ VELÜNK A TERMÉSZETBEN A TERMÉSZETRŐL!
  2. Sándorfalvi Tan- és Sétaösvény folyamatos fejlesztése és üzemeltetése.
  3. Tagi kapcsolataink erősítése, szoros kapcsolattartás a szerbiai Fehér-tó Hagyományápoló és Környezetvédő Egyesülettel.

Programjaink megvalósítását pályázatokon elnyert pénzösszegekből fedeztük. Az év folyamán három pályázatunk volt sikeres.

Tervezett, és megvalósított programjainkról:

Március hónapban a Pallavicini Általános Iskola oktatási feltételeinek fejlesztése érdekében jótékonysági bált szerveztünk az iskolával közösen. A befolyt pénzösszeget játszótér felújítására, valamint az iskolarádió fejlesztésére fordítottuk.

Egyesületünk 2007- be is megtartotta az immár hagyományosnak mondható „majális a zöldben” elnevezésű közösségépítő mítingjét.

Víz világnapi vetélkedőn immár hagyományosan aktívan segítettük a pedagógusok munkáját.

Liebszter Ildikó környezetvédelmi szakkörvezető vezetésével az iskola környezetvédelmi szakköröseivel kirándulást szerveztünk a petresi gátszakadáshoz. Igen érdekes és tanulságos volt a kirándulás.

Immár hagyomány, hogy húsvét táján, a tan- és sétaösvényen önfeledten szaladgáló óvodások nyuszi tojást keresnek, a Sándorfalvi Városszépítő és Környezetvédő Egyesület vendégeiként. A Pipacs Óvoda nagycsoportosait elkísérte óvónőjük, Pataki Ildikó, Szigetiné Kiss Tünde, és Őze Imréné dajka néni. A gyerekek Szemerédi Ferenc lovas fogatával érkeztek az erdőbe. Izgatottan tárgyalták a várható fejleményeket s már alig várták, hogy megérkezzenek. Szinte percek alatt megtalálták, és összegyűjtötték az elrejtett csoki nyuszikat, csoki tojásokat.

Az iskolával közösen szervezett Környezeti Nevelési Projekt kapcsán a FÖLD HETE rendezvénysorozat keretében a következő programokat szerveztük: ismerkedés fűvel-fával, ismeretbővítő séta a Tan- és Sétaösvényen szakemberek közreműködésével. Kerékpártúra a Fehértavi Madárvártához, használt elemek, akkumulátorok gyűjtése, papírgyűjtés tavaszi takarítás- parkrendezés- faültetés az iskolában. Szintén a „FÖLD HETE” rendezvényeihez kapcsolódva, a Szegedi Táltos Iskola 2-11 osztályos tanulói nyolc pedagógus kíséretében mintegy nyolcvanan kirándultak tanösvényünkre. A színvonalas programok lebonyolításában nagy segítséget nyújtott Balogh Orsolya, Fischer Katalin, Geleta Zsanett.

Május 16. án a „Zöld Pont” Az Iskolában Környezeti - Nevelési Projekt keretében kirándulást tettünk a Pallavicini Sándor Általános Iskola 5 D osztályának tanulóival. Úti célunk a Kiskunsági Nemzeti Park Büdösszéki Madármegfigyelője volt. Vezetőnk, egyesületünk tagja, a terület nagy ismerője, Puskás József a tőle megszokott pontossággal és elhivatottsággal beszélt a látnivalókról. A diákok nagy odafigyeléssel hallgatták az érdekes előadást. Jókedvűen, újabb begyűjtött tudásanyaggal indultunk haza.

Tevékenyen részt vettünk a város által szervezett hulladékgyűjtésen.

Június 1-jén hangulatos ünnepség keretben kerültek átadásra Sándorfalván, a Dalerd Zrt. területén 2001–óta a helyi Városszépítő és Környezetvédő Egyesület által működtetett Tan- és Sétaösvény felújított berendezési tárgyai. Az egyesület az Égáz – Dégáz Zrt. által kiírt pályázaton egymillió forint vissza nem térítendő pénzösszeget nyert. Ebből a pénzösszegből, valamint a Dalerd Zrt.- től kapott támogatásból készültek el a berendezési tárgyak. Az ünnepségen megjelent részvénytársaságok vezetői beszédükben kiemelten foglalkoztak a természetközeli oktatás fontosságával, mint az ifjúság tudatformálásának egyik lehetőségével.

Bensőséges hangulatú összejövetelen értékeltük a 2007- évi civil szervezeteink által végzett parlagfű mentesítést. A Sándorfalvi Kulturális Egyesület és a Sándorfalvi Városszépítő és Környezetvdő Egyesület közösen pályázott, és nyert. Vállaltuk, hogy ingyen hívható zöld számot üzemeltetünk, ahol a lakosok bejelenthetik, hogy hol észleltek parlagfüvet. Három alkalommal parlagfű mentesítést végeztünk, a mechanikus úton eltávolított parlagfüvet összegyűjtöttük és a kijelölt helyre szállítottuk. Tájékoztatót tartottunk a parlagfűről, az általa okozott allergiás megbetegedésekről. Az előadások megtartására helyi szakembereket kértünk fel. Sándorfalván 2003 óta irtjuk rendszeresen a parlagfüvet. Kiemelten kezeltül a Sándorfalvi Tan- és Sétaösvény területét, ahol mára elmondhatjuk, parlagfű mentes terület. Fontos ez mivel sok fiatal, és idős fordul meg az erdő e részén. E komplex parlagfűmentesítési programban részvevő civil szervezetek tagjai nagyban erősítik a közösségi összetartozást, az egymásért való közös munkálkodást. Az értékelés végén, a parlagfű mentesítésen részvevők között egy ORION típusú színes TV lett kisorsolva. Ezt követően disznótoros vacsorával, és hangulatos beszélgetéssel ért véget az értékelés.

Érdekes színfolttal gyarapodott a Sándorfalvi Városnapok rendezvénysorozata. A Sándorfalvi Városszépítő és Környezetvédő Egyesület meghívására a városnapokra Lukácsfalváról /Szerbia/ a Fehér-tó Hagyományápoló és Környezetvédő Egyesület delegációjával két fiatal hölgy /kiskancsikás/ érkezett, akik érdekes és színvonalas műsort adtak. Az egyesületek vezetői a kapcsolat megerősítésére, kiszélesítésére folytattak tárgyalást a nap folyamán. A megbeszélés után meghívást kaptunk az immár harmadik alkalommal megrendezésre kerülő paradicsom napra. Egyesületünk élt a lehetőséggel és 7 fős delegációval ellátogatott e rendezvényre. Ez a mintegy 600 lelket számláló közösség a nagybecskereki községben található, lakosai nagy részben magyar nemzetiségűek. A paradicsomnapi rendezvény egyik fő attrakciója a megélhetést nyújtó paradicsomok versenye. Egyesületünk tagjai is beneveztek a versenybe, a legmesszebbről hozott paradicsomért kaptunk elismerést.

Augusztus 17-én közgyűlést tartott, melyre meghívta Tímár Zoltán urat, a Sándorfalvi Városüzemeltetetési Kht. ügyvezető igazgatóját. A közgyűlésen napirendi pontként szerepelt: kapcsolat felvétel a Sándorfalvi Városüzemeltetetési Kht. és a Sándorfalvi Városszépítő és Környezetvédő Egyesület között. Elképzelések, ötletek, a közös munkáról. Miben vár segítséget a Sándorfalvi Városüzemeltetési Kht. egyesületünktől.

Az elképzelések a következők voltak:

1, A Sándorfalvi Városszépítő és Környezetvédő Egyesület javasolja a lakosság aktívabb bevonását a városszépítésbe azáltal, hogy felhívásban kérjük, ajánlják fel a városnak, ha (az évszaknak megfelelően) felesleges virághagymájuk, virágmagjuk vagy palántájuk van. A felajánlókat a „Kisbíró”-ban felsorolni, a virágokat fényképen, nyomon lehet követni. A nyilvánosság valószínűleg sok lakost késztetne az ilyen formájú együttműködésre.
2. Javasoljuk a megújult piactér kihasználását azzal, hogy (akár minden hónap adott szombatján) csere-börzét rendezünk. Ezzel a város lakossága a feleslegessé vált használható tárgyait cserélhetné számára fontos dolgokra. Az otthonokban szemétként kezelt tárgyak száma csökkenne és valószínűleg a lakosság közösségi ereje is nőhetne. A fiatalok számára szintén hasznos időtöltést jelentene.
3. Ugyanígy veterán-börze is megrendezésre kerülhetne, mivel Szegeden is nagy sikere van, és legközelebb csak Kecskeméten rendeznek. Az előzetes felmérések szerint sokan örülnének a rendezvénynek (akkor is, ha fizetni kell érte). Az idén, december 1-jén már lehetne tartani „próbabörzét”, jövőre pedig a Veterán c. újságban az időpontok egyeztethetők. A lebonyolításban a segítséget is vállaljuk.
Mindkét börze, mivel szombati napokon kerülne megrendezésre, a helyi piactér kihasználtságát növelné, a helypénz a börzéket lebonyolító Városüzemeltetési KHT dolgozóinak, (rendező, takarító, helypénzszedő) díjazására is fedezetet jelenthetne.
4. A „Kisbíró” c. városi lapban lehetne indítani egy „Különleges növények Sándorfalván” c. rovatot. A legkülönlegesebb, legnagyobb stb. virág, növény, szobanövény, konyhakerti különlegesség, stb. kategóriákba lehetne nevezni a lakosoknak. A városszépítéssel csak kis mértékben függ össze, de ösztönözné a lakosságot a növények iránti érdeklődésre, és a „Kisbíró”-ban is egy állandó, kedvelt rovat lehetne.

Sándorfalvi Kulturális Egyesülettel, közösen Erdélybe szerveztünk közösségépítő szakmai utat. A résztvevő egyesületek közös megbeszélésen értékelték az eddig végzett munkájukat, felvázolták elképzeléseiket, a jövőt illetően. Kísérőnk volt az úton Dénes Ildikó újszentesi képviselő, testvér-települési kapcsolatunk felelőse. Tájékoztatást kaptunk Ildikótól az újszentesi önkormányzat munkájáról, a civil szervezetek működéséről. Megvitattuk az immár 15 éve tartó jó kapcsolat továbbfejlesztésének lehetőségeit. Ott tartózkodásuk alatt körutat tettünk Erdélyben, megismerkedtünk számos nevezetességével. Jártunk Parajdon - Déván, – Vajdahunyadon, – Korodon, – Székelyudvarhelyen, – Temesváron. Voltunk a Gyilkos – tónál, Békás- szorosnál, – Medve – tónál. Utunk során buszból gyönyörködhettünk a keleti-Kárpátok hegyvonulataiban, valamint azt borító erdőállományokban. Fáradtan, élményekben gazdagodva érkeztünk haza.

December 23-án két egyesületünk küldöttsége a szeretet és barátság jegyében a Szerbiai Muzslyán, és Lukácsfalván járt. Muzslyán a Kulturális Egyesületet Dobó József a Petőfi Sándor Magyar Művelődési Egyesület elnöke fogadta. A vitt karácsonyi ajándékok átadása után kellemes beszélgetés alakult ki. Felelevenítésre kerültek az elmúlt évek kellemes élményei, szóba kerültek a közeli jövő elképzelései, a közös programok ütemezései. A Városszépítő és Környezetvédő Egyesület szintén felkereste a Lukácsfalvi Fehér - tó Hagyományápoló és Környezetvédő Egyesületet. Itt Balanyi Sándor az egyesület elnöke, valamint számos fiatal várt bennünket. Nagy örömmel fogadták szerény ajándékcsomagjainkat, valamint a részükre kiosztott magyar könyveket. A barátságban eltöltött néhány óra után kellemes ünnepeket és boldog újévet kívánva köszöntünk el mindkét egyesülettől.

Az elmúlt év programjainak megtervezése, és végrehajtása sikeres volt. Köszönhető ez tagságunk összeforrottságának, az egymás iránti megbecsülésnek, a közös gondolkodásmódnak, a város iránt érzett elkötelezettségnek.

2007. Évi közhasznú tevékenységről szóló tartalmi beszámoló letöltése.

Sándorfalva, 2008. május 27.
Sipos György
Egyesület elnöke
 

Napi vicc


Adó 1%,  Adó1%, adóegyszázalék, egyszázalék
A site hozzáadása a KedvencekhezAz oldal hozzáadása a KedvencekhezOldal megosztásaOldal elküldése emailkéntOldal nyomtatásaOldal mentése PDF fájlként
Back to Top

NETre KÉSZ-2008

A program a Miniszterelnöki Hivatal támogatásával, az eMagyarország Program keretében valósult meg. 

Googe kereső

Google

Események szept   Október   nov

HKSCPSV
   1  2  3  4
  5  6  7  8  91011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Julianna Willis Technology

Szavazások

Hogy tetszik Önnek az új designe?