Információs társadalom Sándorfalván

Pataki Zsuzsanna
Nyomtatás
Olvasóink értékelése: / 0
ElégtelenKitűnő 

Az internet-használat bővítése, az információs társadalom fejlesztése Sándorfalván 

Sándorfalva 10-15 éves fejlesztési terveit a Pallavicini Terv tartalmazza, amelynek fő célja, hogy európai színvonalú, emberközpontú kisváros jöjjön létre. Ahol a lakosság számára lehetőség nyílik arra, hogy bekapcsolódjon az információ áramlásába, ezáltal a gazdasági folyamatokba is. A városban tervezzük egy kistérségi oktató központ létrehozását, mely egyedülálló oktatási központ lesz a kistérségi településeket tekintve. Az oktatási projektünk egyik erős alapját szolgálhatja megvalósított pályázatunk. 

A projekt megvalósítását szűkebb értelemben Sándorfalva városában valósítottuk  meg, viszont a kialakított mintaprojekt a Dél-alföldi Régió hasonló  adottságokkal rendelkező, azonos vagy kisebb lélekszámú településeire is integrálható, ezáltal biztosítva az infokommunikációs eszközök széles körben való elterjedését. 

A projekt időtartama alatt tanfolyamot szerveztünk alapszintű, ismeretterjesztő jelleggel az alábbi témákban:

     - e-ügyintézés,

     - e-banki szolgáltatás,

     - e-kereskedelem,

     - vírusmentes PC otthon, biztonságos oldalak,

     - a világháló megismerése,

     - böngészőprogramok, webes keresők,

     - levelezés, kommunikáció az interneten,

     - a munka digitális világa, munkakeresés az interneten. 

A képzések két részből tevődtek össze: elméleti (e-Tanácsadó végezte) és gyakorlati képzésből (szakképzett informatika tanár végezte). 

A projektnek önálló weboldalt hoztunk létre, ahol elhelyeztük az elméleti és gyakorlati tananyagot. A honlapon keresztül lehetőség nyílik a tudáspróbára is. Olyan fejlesztési modellt alakítottunk ki, melyhez egyszeri regisztráció után bárki hozzáférhet. 

Folytatjuk a tanfolyamot önképzőkör formájában, folyamatos rotációs módszer alkalmazásával, e-Tanácsadónk felügyeletével, így kívánjuk biztosítani a program fenntarthatóságát. A megszervezett, kidolgozott oktatóanyagot továbbadjuk a téma iránt érdeklődő egyesületeknek, ezáltal is lehetőséget biztosítunk a folytonosságnak a téma fenntartásában. 

A projekt részletes kidolgozása, megszervezése 2009. május 1-jével indult el. 

Az alábbi csoportoknak hirdettük meg a képzésen való  részvételt: 

     1. célcsoport - 30 év feletti munkanélküliek

   Célcsoportként jelöltük meg a 30 év feletti, gazdaságilag inaktív lakosokat is, akik számára az infokommunikációs eszközök használata segíthet a munkaerőpiacra való visszakerülésben, ezáltal életminőségük javításhoz. 

  2. célcsoport - 30 év feletti, legfeljebb középfokú végzettséggel rendelkező munkavállalók

   További célcsoportunk a 30-55 év közötti, legfeljebb középfokú végzettségű, gazdaságilag aktív lakosok voltak, akik jelenlegi munkájukhoz egyelőre nem használnak számítógépet és internetet, azonban a közeljövőben várhatóan szükségük lesz ilyen típusú ismeretekre. A digitális technika megismerése során képesek lettek bekapcsolódni az információ áramlásba, ezáltal hozzájárulva a gazdaság fejlődéséhez, illetve lehetőségük nyílik arra, hogy magasabb szintű végzettséget szerezzenek, mely által életminőségük is javulni fog. 

     3. célcsoport - 55 év feletti lakosok

   Tanfolyam résztvevőink egyik célcsoportja az 55 éven felüliek voltak, olyan személyek voltak, akik jelenleg nem használtak számítógépet és internetet. Számukra fontos volt az infokommunikációs eszközök és az internet megismerése, hiszen ennek hiányában kiszakadtak az információáramlásból, nem tudtak lépést tartani a digitalizált világgal, ezáltal átkerültek az információs társadalom fejletlennek mondható csoportjába. Tanfolyamunk ezt feloldotta. 

A tanfolyamot szeptemberben tudtuk elindítani, ezért egy 3 hetes intenzív tanfolyamon vehettek részt jelentkezőink 4 csoportbontásban. 

A tanfolyam helyszíne: SZKTT Oktatási Intézmény Pallavicini Általános Iskola - Sándorfalva 2 db számítástechnikai oktatói terme

A tanfolyam időpontja:

      - 1-2-es csoport minden hétfőn és szerdán

      - 3-4-es csoport minden kedden és szerdán

A tanfolyamon résztvevők a Sándorfalvi Teleházban (mely a sándorfalvi Budai Sándor Kulturális Központban van) lehetőséget kaptak a napi ingyenes gyakorlásra. 

A tanfolyam végén a résztvevők vizsgát tettek. 

A sikeresen végzők ajándékba kaptak a fenntartó Sándorfalvi Kulturális Egyesülettel egy-egy 5 órás ingyenes internetezési lehetőséget a Sándorfalvi Teleházba. Előzetes egyeztetés után e-Tanácsadónk (aki a sándorfalvi Budai Sándor Kulturális Központ igazgatója) igény szerint további foglalkozásokat tart a tanfolyamon végzetteknek. 

Az e-ügyintézés  érdekében Sándorfalva Város Önkormányzata segítségével gyorsan, soron kívül tudtunk hallgatóinknak ügyfélkaput nyitni. 

A projekt során szerzett tapasztalatok: 

  - az internet és a digitális alkalmazások lehetőségeit bemutató, népszerűsítő, gyakorlati, kipróbálási vagy oktatási lehetőséggel összekötött, interaktív programok és a vele együtt szervezendő műhelytalálkozók megrendezésre szükség volt Sándorfalván és szükség van minden településen, hisz a környező településekről is voltak érdeklődők 

  - helyi igényeken alapuló, a lakossági csoportok érdeklődésének megfelelő, az infokommunikációs  és digitális technológiákat, ismereteket terjesztő klub életre keltése hiánypótlást jelentett 

  - a tanfolyam megtartására a 20 órás képzés csak akkor elegendő, ha utána a tanfolyam után további önképzési és konzultációs lehetőséget biztosítanak a szervezők

  - a projekt megvalósítása során egyesületi weblapunkat átalakítottuk a felhasználói igényeknek megfelelően, a projektben dolgozók újabb projekt ötletekkel álltak elő, mely az egyesület és a helyi társadalom fejődését generálja 

  - egy e-tanácsadó nem elég a településre, amennyiben indul e-tanácsadó tanfolyam, egyesületi tagjaink közül szeretnénk 2 főt beiskolázni, még akkor is, ha az fizetőssé válik 

  - szükség van a projekt továbbfejlesztésére és folytatására 

A pályázati projekt statisztikai elemzése: 

  1. célcsoport - 30 év feletti munkanélküliek:

       - jelentkezők száma: 14 fő

       - végzettek száma: 8 fő

     2. célcsoport - 30 év feletti, legfeljebb középfokú végzettséggel rendelkező munkavállalók

            - jelentkezők száma: 12 fő

       - végzettek száma: 11 fő

     3. célcsoport - 55 év feletti lakosok

   - jelentkezők száma: 41 fő

      - végzettek száma: 40 fő 

A teleház szolgáltatásait igénybevevők száma 20 %-kal megnőtt, átlagosan hetente 80 fő. 

A projekt jövőbeni folytatásának lehetősége: 

Projektünk szakmai, szervezeti, pénzügyi szempontból egyaránt fenntartható. 

szakmai szempontokat figyelembe véve a képzés során egyfajta rotációs módszer jött létre: a már ismeretet szerzett „tanulóból” ismeretet átadó „oktató válik, hiszen a már „végzett” felhasználó át tudja adni a szükséges tudást az újonnan érkező társának, így a képzett oktató jelenléte nélkül is sikeres az elméleti és gyakorlati tananyag elsajátítása. Mindez egy egyfajta önképzőkör formájában jön létre: létrehoztuk a Sándorfalvi Internetezők Klubját a Sándorfalvi Teleházban. 

Szervezeti szempontból is megoldott a projekt fenntarthatósága, hiszen az egyesület mindenkinek ingyenesen bocsájtja rendelkezésre infokommunikációs eszköztárát, így folyamatos kapcsolattartást tud kialakítani az érdeklődőkkel (szeretnénk az érdeklődők számát is indikátorként használni, így egy előzetes regisztrációt kell végezni a hozzáféréshez). 

A projekt pénzügyi folytatás is megoldott, hiszen programunk költséghatékony, egyszeri beruházást igényelt, a nagyobb mértékű beruházás a weboldal elkészítése volt. Az elkészített weboldalon a képzés anyaga mindenki számára ingyenes hozzáférhetővé vált, melyet az egyesület infokommunikációs eszköztárán keresztül bárki ingyenesen vehet igénybe.

Az Internetezők Klubja mindenki számára ingyenes, a klub vezetője és moderátora az egyesület elnöke, végzett e-tanácsadó, aki tevékenységét önkéntes szerződéssel látja el.

 
Joomla SEO powered by JoomSEF